آلبرتو زاکرونى: عليرغم ترسيدن از ویروس کرونا، اما فوتبال باید برگردد

آلبرتو زاکرونى سرمربی سابق تيم ملى امارات، با وجود بحران ویروس کرونا است، اما بر اهمیت بازگشت فوتبال در همه کشورها تأکید میکند.
زاکرونى تأیید کرد : “اینکه معیارهای اقتصادی مهمی در ارتباط با فوتبال وجود دارد كه لازم است تلاش کنید با وجود نگرانی های همه، به بازگشت بازگردید”
وی خاطرنشان کرد كه او نمی داند که آیا فوتبال ایتالیا و بین المللی قادر به بهبودی از بحران فعلی خود هستند.

وي افزود: “من می بینم که قصد از سرگیری فعالیت وجود دارد و جنبه های اقتصادی نیز وجود دارد و معیارهای مهمی در مورد جنبه های ورزشی دارد”.
وی افزود: “فکر می کنم خطر ادامه فعالیت در حالت تعلیق واقعاً زیاد است و اگر چند هفته دیگر منتظر بمانیم خطر افزایش می یابد زیرا شانس بیشتری برای بازگشت دوباره کم می شود و من می خواهم مسابقات را ببینم.
اما بیایید فوتبال مورد نظر خود را فراموش کنیم و بازی کاملاً متفاوت از قبل از شیوع ویروس کرونا خواهد بود”.
همچنین وی توضیح داد: “بازیکنان از مدت ها تمرین را متوقف کرده اند و افراد دیگر نیز تحت تأثیر ویروس قرار گرفته اند.”
وی افزود: “افرادی هستند که می ترسند، این مانند جراحتى به بازیکن نیست. برای استراحت کردن اکنون همه از ورود کل تیم ها به قرنطینه می ترسند و این همان خطری است که باید از آن دوری کرد”.

You might also like