“آمبولانس دبی” یک کابین هوشمند برای کشف کورونا ایجاد میکند

خلیفه الدرای، مدیر اجرایی پایه خدمات آمبولانس دبی اعلام کرد که این شرکت یک کابین آزمایش جدید برای ویروس کرونا ایجاد کرده است.

این کابین نوآوارانه در یک فرایند تولید محلی خالص، با هزینه ای بین ۳۵ تا ۴۰ هزار درهم برای هر کابین است.

هر کابین برای محافظت از پرسنل پزشکی حاوی دستگاه خود استریل کننده است.

مدیر عامل آمبولانس دبی همچنین اضافه کرد که هر کابین دارای یک دوربین حرارتی است که در مقابلش هر فرد ایستاده است تا دمای خود را اندازه گیری کند.

این فرد سپس شناسایی اطلاعات خود را از طریق شناسه كابین متصل به اداره بهداشت دبی وارد میشود. و بدین ترتیب داده های او ثبت می شود.

وی افزود که سپس نمونه از فرد بدون تماس مستقیم از طریق سوراخهای بسته به شکل دستکش گرفته می شود.

وبعد این نمونه در یخچالی داخل کابین نگهداری میشود تا بعداً در آزمایشگاه پزشکی بهداشت دبی بررسی میشود.

دکتر خلیفه همچنین توضیح داد که کادر درمانی برای مقابله با این کابین از جمله دستگاه های هوشمند آموزش دیده اند.

نيز وی تاکید کرد که تاکنون پایه خدمات آمبولانس دبی ۵ كابين از این نوع را در اختیار داشته و به اداره بهداشت دبی تحویل داده میشود.

با تأکید بر اینکه که آمبولانس دبی هیچ تلاشی برای نوآوری همه جدید و مبتنی بر هوش مصنوعی انجام می دهد.

You might also like