امارات در میان رتبه اول و دهم جهانی را در بین ۷۱ شاخص رقابت در سال ۲۰۱۹ دارد

امارات متحده عربی در بین ۷۱ شاخص رقابت در طول سال ۲۰۱۹ در رده های اول و دهم جهانی قرار گرفت.

این مرحله منعکس کننده دستاوردهای دولت امارات متحده عربی در تلاش خود برای دستیابی به مقام اول در کلیه شاخصهای موجود در نقشه رقابتهای بین المللی است.

از جمله شاخصهای این نقشه رقابتهای است، گزارش رقابت سالانه سال ۲۰۱۹ است که توسط سازمان فدرال رقابت و آمار بین المللی اعلام شده است.

شاخص هایی که کشور امارات این مراکز پیشرفته را بدست آورده است شامل کلیه بخش ها از جمله بهداشت، انرژی، فناوری، سرمایه گذاری، آموزش، گردشگری، تجارت و اقتصاد، محیط زیست، کار و جامعه، و برابری جنسیتی ميباشد.

 

رتبه امارات در شاخص رقابت های در سال ۲۰۱۹

در بخش اقتصادی کشور رتبه اول را در شاخص کارآفرینی کسب کرده است.

علاوه بر آن، امارات همچنین در شاخص فرصت ها و چالش ها، شاخص تاب آوری اقتصادی، تاب آوری اقتصاد و شاخص مشارکتهای سیستم دولتی و خصوصی رتبه اول را کسب کرد.

امارات نیز در شاخص روابط بین دولت و تجارت رتبه دوم داشت و در شاخص مشوقهای سرمایه گذاری در رتبه سوم  جهان قرار دارد.

در بخش گردشگری، امارات رتبه اول در شاخص سفر و جهانگردی را به خود اختصاص داده است، و در شاخص بازاریابی برای جذب گردشگر در رتبه هشتم قرار داشت.

در بخش ارتباطات از راه دور و فناوری اطلاعات، امارات در شاخص تحول دیجیتال در سال ۲۰۱۹ در جهان رتبه اول را به خود اختصاص داده است.

در حالی که در شاخص استفاده از ابزارهای دیجیتال و فناوری و شاخص امنیت سایبر در رتبه دوم قرار گرفت.

در بخش سرمایه گذاری، امارات در شاخص سرمایه گذاری رتبه سوم جهان را گرفت. و در شاخص دسترس بودن سرمایه گذاری در رتبه چهارم قرار داشت.

این در حالی که در زمینه برابری جنسیتی، کشور امارات متحده عربی در شاخص فرصتهای رهبری برای زنان رتبه چهارم جهان را کسب کرد.

You might also like