امارات متحده عربی تحویل تجهیزات پزشکی سازمان بهداشت جهاني به ایران ارسال می کند

 ارسال یک هوا پیمایی نظامی امارات به ایران با تجهیزات پزشکی

  سازمان بهداشت جهانی با حمایت امارات متحده عربی یک هوا پیمایی نظامی  برای ارسال تجهیزات  پزشکی به ایران در تلاش برای کمک به مهار ویروس جدید کرونا  ارسال کرد

َ نیروی هوایی امارات متحده عربی بعد از ظهر دوشنبه هواپیمای حامل 7.5 تن بار از دبی به ایران را مستقر کرد.

شهر بین المللی بشردوستانه دبی بسته بندی و بارگیری محموله حاوی صدها هزار دستکش 

ماسک های جراحی و سایر لوازم پزشکی اساسی را تسهیل کرده است 

که می تواند به حدود 15،000 کارمند مراقبت های بهداشتی در مراقبت از بیماران مبتلا به کروناویروس

در ایران کیت های تشخیصی آزمایشگاهی موجود در محموله ، به غربالگری هزاران نفر کمک می کند

، و از تلاش های دیگر برای کنترل همه گیر حمایت می کند

 

You might also like