بنادر جهانی دبی از تلاش های سنگال در برابر ویروس کرونا پشتیبانی میکند

بنادر جهانی دبی، روز شنبه ۹ مه، خبر داد که مسوولان شرکت بنادر ۱٫۲ میلیون درهم را به کشور سنگال برای حمایت تلاشهای این کشور در مبارزه خود با ویروس کرونا، اهدا کند.

به عنوان بخشی از ابتکارات جامعه خود، اداره بنادر جهانی دبی – داكار در مناطق مختلف سنگال، به حدود۵۵۰۰ دانش آموز از نیازمندان دانش آموزان سنگالی، بیش از ۵ هزار تن غذا  را تهیه كرده است.

این کمک شامل موارد اساسی غذایی مثل برنج، شیر، روغن، شکر و بسیاری از مواد غذایی دیگر است.

اداره بنادر جهانی دبی همچنین مایل است وسایل بهداشتی و ضدعفونی کننده را نیز به محموله های منظم ارائه شده به مدرسه های کشور بفرستد تا در ممانعت گسترش ویروس کرونا آنجا به آنها کمک کند.

اداره بنادر دبی همچنین معادل حدود ۱٫۲ میلیون درهم به “صندوق پاندمی کووید-۱۹” که توسط عالیجناب ماکی سال، رئیس جمهور کشور سنگال، به عنوان بخشی از برنامه کشور برای مبارزه با ویروس راه اندازی شده بود، اهدا کرد.

 “صندوق پاندمی کووید-۱۹” وابسته به بودجه دولت سنگال و کمکهای خیرخواهانه است. و هدف این صندوق حمایت از اجرای برنامه تاب آوری اقتصادی برای کاهش اثرات گسترش همه گیر کرونا است.

You might also like