از امروز در کشور امارات؛ تعلیق نماز در مساجد ، نمازخانه ها و مراکز عبادی به صورت موقت

بحران و بلایا، و اداره کل امور اسلامی و اوقاف با هماهنگی دستگاه های دینی و بهداشتی و محلی تصمیم به تعلیق نماز در مساجد، نمازخانه ها و مراکز عبادی گرفت که این تصمیم به صورت موقت و از امروز ساعت نه شب به مدت چهار هفته اجرا خواهد شد. گفتنی است اتخاذ این تصمیم برای حفظ سلامت و بهداشت افراد جامعه بوده است.

همچنین این تصمیم در راستای اقدامات پیشگیرانه‌ای است که کشور امارات متحده عربی در مواجهه با ویروس کرونا و با استناد به گزارش ها و اطلاعات وزارت بهداشت و پیشگیری و فتوای مجلس فتاوی شرعی امارات، اتخاذ نمود است تا به مسوولیت های وطنی و انسانی خود عمل کرده باشد.

تعلیق نماز در مساجد و نمازخانه ها و مراکز عبادی بعد از چهار هفته به اتمام خواهد رسید.

اداره مدیریت بحران و بلایا و اداره کل امور اسلامی و اوقاف از شهروندان و ساکنان و مسافران به طور یکسان خواسته است تا این دستور العمل را که به نفع میهن و امنیت و سلامت تک تک افراد جامعه است با توجه به شرایط فعلی که جهان به آن دچار شده است، رعایت نمایند.

You might also like