شیخ حامد بن زاید آل نهیان را بیشتر بشناسید

وی عالیجناب شیخ حامد بن زاید بن سلطان بن خلیفه بن شخبوط بن ذیاب بن عیسی بن نهیان آل نهیان، چهاردهمین فرزند مرحوم شیخ زاید بن سلطان آل نهیان است.

عالیجناب شیخ حامد همچنین رئیس دیوان ولیعهد ابوظبی و عضو شورای اجرایی ابوظبی است.

زندگی شیخ حامد بن زاید آل نهیان

۱- وی دارای لیسانس اقتصاد از دانشگاه امارات متحده عربی است

۲- مدرک کارشناسی ارشد اقتصاد سیاسی از دانشگاه ولز در انگلستان است

۳- با شیخه فاطمه بنت حمد بن سهیل الخييلی ازدواج کرد

۴- والاحضرت شیخ حامد آل نهیان و شیخه فاطمه چهار فرزند دارند. آنها هستند زايد بن حامد آل نهيان، أحمد بن حامد آل نهيان، سيف بن حامد آل نهيان و موزة بنت حامد آل نهيان.

۵- در ۲۳ آوریل ۲۰۰۱، عاليجناب حامد بن زاید به ریاست بخش اقتصاد ابوظبی و عضو شورای اجرایی امارات ابوظبی منصوب شد.

۶- در ۲۸ مه ۲۰۰۴، والاحضرت رییس هیئت مدیره شرکت عالی برای مناطق ویژه اقتصادی منصوب شد.

۷- شیخ حامد در ۱۸ دسامبر ۲۰۰۶ رئیس دیوان ولیعهد ابوظبی منصوب شد با ادامه مقام خود به عنوان عضو شورای اجرایی ابوظبی است.

۸- جنابعالی شیخ خلیفه بن زاید آل نیهان، رئیس امارات و حاکم ابوظبی، در ۱۸ مه ۲۰۰۹ فرمان داد که شیخ حامد را رئیس هیئت مدیره شرکت هواپیمای اتحاد منصوب کرد.

۹- در ۱۴ آوریل ۲۰۱۰، شيخ حامد عضو سازمان سرمایه‌گذاری ابوظبی منصوب شد.

You might also like