فاطمه بنت مبارک پیام تشویقی را برای پزشکان “اولین خط دفاع امارات” ارسال میکند

عالیجناب خانم فاطمه بنت مبارک، رئیس اتحادیه عمومی زنان، رییس شورای عالی مادری و کودکی و رییس عالی بنیاد توسعه خانواده، روز سه شنبه ۱۴ آوریل، یک پیام قدردانی به همراه های شخصی پزشکان امارات ارسال میکند.

خانم فاطمه در پیام خود سخنان دلنشین و تشکر از همه پزشکان وکارکنان مراقبتهای بهداشتی در سراسر کشور امارات که تلاشهای بینظیر در برابر ویروس کرونا انجام دهند.

عالیجناب نیز ابراز قدردانی صمیمانه وی از نقش قهرمانانه خود و آنرا به عنوان اولین خط دفاع کشور امارات متحده عربی نامد.

فاطمه بنت مبارک
پیام شیخ فاطمه بنت مبارک

در پیام عالیجناب فاطمه بنت مبارک که به تلفن های شخصی پزشکان ارسال شده است آمده است: “پسر من/ دختر من، دکتر… من از شما تشکر و قدردانی میکنم برای تلاشهای صمیمانه ای خود که برای محافظت از ويروس كرونا انجام می دهید. قلب ما هميشه همراه با شماست، چون شما همواره با صمیمیت پاسخگوی به ندای وطن مواقع سخت و پریشانی هستید.  باشد که خداوند شما را محافظت کند و شما را پشتوانه وطن ما قرار دهد. مادرشان، فاطمه بنت مبارک”.

به نوبه خود، دکتر عبدالرحمن بن محمد بن ناصر العویسی، وزیر بهداشت و پیشگیری امارات، از جانب کلیه پزشکان همه امارات به شیخ فاطمه به خاطر ژست نجیب خود، تشکر قدردانی و صمیمانه کرد.

You might also like