خدمات امارات از نگاهی ورزش

امارات برای ورزش خدمات زیادی انجام داده و در این عرصه خدمات خودرا هر گز پایان نخواهد داد

نمونه از خدمات ورزشی امارات

امارات خدمات وسیعی را بخاطر ورزش انجام میدهد

و میزبانی هر نوع ورزش ها را بین تیم های کشورهای مختلف می پذیرد

یکی از نمونه آن بازی تیم باشگاه پرسپولیس ایران و تیم عربستانی میباشد

قرار است این بازی بین تیم های پرسپولیس  ایران و التعاون عربستان در امارات در ورزشگاه الوصل دبی برگزار شود.

و تائیدی این میزبانی رسما از کنفدراسیون فوتبال آسیا درباره برگزاری دیدار پرسپولیس ایران و التعاون عربستان امروز در ورزشگاه الوصل دبی واصل گردید

پرسپولیس مقابل التعاون

You might also like