سعید بن مکتوم بن راشد آل مکتوم .. قهرمان جهان در تیراندازی

وی جنابعالی شیخ سعید بن مکتوم بن راشد بن سعيد بن مكتوم بن حشر بن مكتوم آل مکتوم است.

شیخ سعید بن مکتوم بن راشد آل مکتوم قهرمان جهان در تیراندازی دوباره است.

همچنین وی یکی از اعضای خانواده حاکم در امارات متحده عربی.

شیخ سعید فرزند شیخ مكتوم بن راشد بن سعيد بن مكتوم آل مكتوم وشیخه عليا بنت خلیفه آل مكتوم است.

عالیجناب سعید آل مکتوم در سال ۱۹۷۷ در دبی متولد شد.

بعد از پایان تحصیلات خود، شيخ سعيد ازدواج کرد و دارای ۱۰ فرزند است.

فرزند خود: راشد، مكتوم، خليفه، محمد، موزه، عليا، لطيفه، شيخه، صنعا و آسيا هستند.

شیخ سعید بن مكتوم بن راشد آل مكتوم دو بار قهرمان جهان در ورزش تیراندازی است. این ورزشی است که ورزش رقابتی بر اساس دقت و سرعت است که به وسیله سلاح مثل تفنگ، تپانچه یا ساچمه ‌زن انجام میشود.

شیخ سعید نماینده امارات متحده عربی در تیراندازی در المپیک سالها ۲۰۰۰، ۲۰۰۴، ۲۰۰۸و ۲۰۱۲ بود.

You might also like