سلطان بن خلیفه آل نهیان

عالیجناب دکتر شیخ سلطان بن خلیفه آل نهیان مشاور رئیس امارات و رئیس هیئت مدیره باشگاه بین المللی ورزش دریایی ابوظبی است.

عالیجناب دکتر شیخ سلطان نخستین فرزند شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان و شمسه بنت سهيل بن حمد المزروعی است که دارای نیز ۷ فرزند هستند. دکتر شیخ سلطان با شيخه بنت سيف بن محمد آل نهيان ازدواج کرده است و ۱۰ فرزند دارند.

اوایل زندگی و تحصیلات

در شهر العین در امارت ابوظبی در سال 1965 متولد شد. در سال ۱۹۸۵ لیسانس خود را از دانشکده سیاسی و اداری دانشگاه امارات دریافت کرد. و چهار سال بعد یعنی در سال ۱۹۸۹ کارشناسی ارشد خود را در رشته علوم سیاسی از دانشگاه سالفورد در انگلستان دریافت کرد. در سال ۹۸ دکتری خود را در مطالعات بین المللی از دانشگاه لیمریک در ایرلند گرفت.

در آوریل ۱۹۹۹، وی همچنین دکترای دیگری را از آکادمی نظامی بالاتر ناصر در مصر دریافت کرد. دکتر شیخ سلطان بن خلیفه آل نهیان نیز عضو افتخاری کالج بین المللی جراحی در دانشگاه شیکاگو در ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۰۲ گرفت. وی در فوریه ۲۰۰۴ به ستاد سرتیپ معرفی شد.

زندگی شخصی

 سلطان بن خلیفه آل نهیان
عالیجناب دکتر شیخ سلطان با فرزندش شیخ زاید

عالیجناب دکتر شیخ سلطان بن خلیفه آل نهیان با شيخه بنت سيف بن محمد آل نهيان ازدواج کرده است و ۱۰ فرزند دارند.

فرزندان او هستند:

۱- زايد بن سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان.

۲- محمد بن سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان.

۳- خليفة بن سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان.

۴- اليازية بنت سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان.

۵- حصة بنت سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان.

۶- شماء بنت سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان.

۷- دانة بنت سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان.

۸- روضة بنت سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان.

۹- شمسة بنت سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان.

۱۰- خالد بن سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان.

 

سمت‌های شیخ سلطان بن خلیفه آل نهیان

سلطان بن خلیفه آل نهیان

۱- رییس افتخاری اتاق تجارت و صنعت ابوظبی (ADCCI) از سال ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۵

۲- رییس فدراسیون سوارکاری امارات از سال ۱۹۹۲ تاکنون

۳- رییس افتخاری فدراسیون بین المللی ورزش دریایی برای خاورمیانه و آسیا در سال ۱۹۹۳

۴- رییس باشگاه ورزشی دریایی ابوظبی از سال ۱۹۹۳ تاکنون

۵- عضو کمیته افتخاری باشگاه ورزشی و فرهنگی العین از سال ۲۰۰۲ تاکنون

۶- رییس کمیته مسابقه رییس کشور امارات برای اسب عربی خالص

۷- رییس دادگاه ولیعهد ابوظبی تا دسامبر ۲۰۰۶

۸- عضو شورای اجرایی امارت ابوظبی

You might also like