شهر بهداشت دبی صندوق خیریه را برای پشتیبانی بیمارستان ها علیه کرونا راه اندازی می کند

اداره شهر بهداشت دبی از راه اندازی صندوق خیرخواهانه خود برای حمایت بیمارستانها و پزشکان و بیماران به ویروس کرونا با همکاری “پایه جلیله” به دلیل تقویت تلاش های ملی برای مقابله با این ویروس خبر داد.

این صندوق با هدف دعوت از همه گروه های جامعه امارات برای حمایت از بیمارستانهای که در خط مقدم فعالیت می کنند، به منظور ارائه خدمات پزشکی لازم برای بیماران این ویروس است.

صندوق خیریه شهر بهداشت دبی در این وقت حساس و ویژه به مراکز درمانی کمک می کند.

به نوبه خود، “پایه جلیله” از بخش های مختلف جامعه در امارات پول جمع می کند.

سپس نیازهای مراکز پزشکی و بیمارانی ارزیابی می شود. تا بر این اساس کمکهای مالی را هدایت کنند.

در همین زمینه آقای جمال عبدالسلام، مدیر عامل شهر بهداشت دبی و دکتر عبدالکریم سلطان العلما، مدیرعامل “پایه جلیله” برای راه اندازی این صندوق توافق نامه همکاری امضا کردند.

به گفته آقای جمال و دکتر عبدالکریم است که این صندوق به تلاش های امدادی که در سطح ملی با هدف حفظ و تقویت ظرفیت بخش بهداشت انجام می شود، خواهد بود.

اعضای جامعه امارات می توانند از طریق انتقالات بانکی یا کارتهای اعتباری به این صندوق کمک مالی کنند. و اهدا کنندگان همچنین می توانند کمکهای مالی خود را نیز انجام دهند.

You might also like