شیخه شمسه بنت سهیل المزروعی .. اولین زنی است که رهبری یک بورس تحصیلی را برعهده دارد

شیخه شمسه بنت سهیل المزروعی همسر خلیفه بن زاید آل نهیان که اول رئیس جمهور فعلی امارات متحده عربی و حاکم ابوظبی، است.

شيخ خلیفه بن زاید آل نهیان فقط با شيخه شمسه ازدواج کرد، و با دیگر بانوان ازدواج نکرده است.

آنها هشت فرزند دارند:

۱- دکتر سلطان بن خلیفه بن زاید آل نهیان، مشاور عالیه رئیس جمهور امارات متحده عربی

۲- محمد بن خلیفه آل نهیان، عضو شورای اجرایی  ابوظبی

۳-  شیخه بنت خلیفه بن زاید بن سلطان آل نهیان

۴- موزه بنت خلیفه بن زاید بن سلطان آل نهیان

۵- عوشه بنت خلیفه بن زاید بن سلطان آل نهیان

۶- سلامه بنت خلیفه بن زاید بن سلطان آل نهیان

۷- شما بنت خلیفه بن زاید بن سلطان آل نهیان

۸- لطیفه بنت خلیفه بن زاید بن سلطان آل نهیان

اوایل زندگی و تحصیلات شیخه شمسه

شیخه شمسه بنت سهیل المزروعی در شهر العین در ابوظبی به دنیا آمد.

وی در سیزده سالگی با حضرت عالیه شیخ خلیفه ازدواج کرد و تحصیلات خود را پس از ازدواج به پایان رساند.

شیخه شمسه به کالج اقتصاد و مدیریت تجارت امارات پیوست و در سال ۱۹۸۰ فارغ التحصیل شد.

والاحضرت شمسه حضور در رسانه ها را دوست ندارد، اگرچه بسیاری از رسانه های داخلی و بین المللی سعی در مصاحبه با وی دارند.

برنامه بورس تحصیلی شيخه شمسه بنت سهیل المزروعی

عاليجناب شيخه شمسه اولین زن در جهان عرب است که رهبری یک برنامه بورس تحصیلی دانشگاه را بر عهده دارد.

بورس تحصیلی شیخه شمسه چهار ساله رایگان را برای چهار دانشجوی دختر و پسر عرب فراهم می کند. دانشجویانی که نیازهای مالی دارند برای این بورسیه انتخاب می شوند.

You might also like