فرودگاه های ابوظبی از تلاشهای جهانی در مبارزه با ویروس کورونا پشتیبانی میکنند

فرودگاه های ابوظبی با تقویت عملیات حمل و نقل هوایی مطابق با بالاترین سطح ایمنی، امنیت و کارآیی، پشتیبانی خود را از تلاشهای جهانی برای مهار گسترش ویروس کرونا ادامه میدادند.

علاوه بر این، فرودگاه های ابوظبی حرکت پروازهای را چه برای اهداف بشردوستانه و چه برای تخلیه اتباع  است، آسان میکنند.

شریف الهاشمی، مدیرعامل فرودگاههای ابوظبی، در بیانیه ای گفت: “از ابتدای بحران کورنا، فرودگاههای ابوظبی با تشکیل تیمهای ویژه مسئولیت بزرگی را بر عهده گرفته اند”.

وی افزود: “این تیم ها حداکثر پشتیبانی را برای عملیات حمل و نقل، تسهیل پروازهای تخلیه و پروازهای بشردوستانه از فرودگاه بین المللی ابوظبی انجام داده اند”.

مدیرعامل فرودگاههای ابوظبی همچنین اضافه کرد: “بنابراین ما به تعهد کارمندان فرودگاههای ابوظبی و فداکاری آنها برای کار در این دوره دشوار افتخار میکنیم”.

شایان ذکر است که در پی تعلیق همه پروازهای مسافرتی به و از امارات در تاریخ ۲۶ مارس گذشته، فرودگاه بین المللی ابوظبی چند تخلیه و پروازهای بشردوستانه را برای شهروندان اماراتی که به کشور بازگشتند، آسان کرد.

علاوه بر ارائه پشتیبانی از پروازها برای بازدیدگان و مهاجران خارجی که مایل به بازگشت به کشورهای خود هستند.

فرودگاه های ابوظبی اقدامات اقدامات پیشگیرانه از جمله معاینه حرارتی در ورودی مسافران و کارمندان و آزمایشهای متقابل پلیمراز (PCR) برای تشخیص ویروس کرونا انجام داده اند.

You might also like