در قرنطینه با بچه هایتان؟ در اینجا چگونه میتوانید خود را حفظ کنید

چگونه می توانیم هنگام قرنطینه با بچه ها در خانه عاقل بمانیم؟ دقیقاً کتابی نیست که بتوانید قفسه ها را انتخاب کنید. به همین دلیل این وظیفه هریک از ما را دارد که کتابچه راهنمای “چگونگی بی عیب و نقص ماندن” خود را بسازیم.
مثل اکثر خانواده ها، خانواده ما از مجموعه ای از شخصیتهای قوی تشکیل شده است که زیر یک سقف زندگی می کنند.
از جمله چهار ساله عاطفی و یک کودک دو ساله که واقعاً صدای او را از طریق تنش میشد. با این گفته، در اینجا چند مورد از مؤثرترین نکات خانوادگی ما آورده شده است.

کودکان– هنگامی که روز خوبی را پشت سر گذاشتیم، “لیست کارهایی” را برای انجام دادن به هنگام انگیزه شلاق میزنیم.
– تاکنون یک تمیز کردن بهاری گسترده انجام داده ایم، یک فضای هنری ایجاد کرده ایم و بازی های خودمان را ساخته ایم.
– در روزهایی که کمتر خوش بین هستیم، تمام تلاش خود را می کنیم تا از برنامه های روزانه خود استفاده کنیم و با وقت تلویزیون سخاوتمندیم.
– فراموش نکنید که از کمکهای خانگی شما استفاده کنید تا اطمینان حاصل کنید که آنها نیز دچار خرابی ظهر و در صورت امکان فعالیت بدنی می شوند.
– برای والدین با بچه های کوچکتر، یک یادآوری دوستانه که برچسب ها می توانند شگفتی انجام دهند.

کودکان– اگر در این مدت یک مهارت وجود داشته باشد، باید آن را ببخشیم.
– اطمینان برای تمرین و غذا خوردن ایده آل باشید، اما سعی کنید تا یک يا دو کیلو اضافی کم نکنند.
– در آخر اینکه، من همواره باید به خودم یادآوری کنم که بچه ها نیز در قرنطینه هستند. بعضی اوقات مجبور هستم که لبم را گاز بگیرم تا هر پنج ثانیه فریاد نزنم.

You might also like