امارات کمک های پزشکی به كشورها سیرالئون، نیجر و مالی میفرستد

امارات متحده عربی، روز شنبه ۹ مه، هواپیمهاهای کمک پزشکی را به كشورها سیرالئون، نیجر و مالی برای پشتیبانی تلاشهای خود در برابر شیوع ویروس کرونا ارسال کرد.

جمهوری مالی
 کمکهای پزشکی به مالی
کمکهای پزشکی به مالی

امارات متحده عربی یک هواپیمای کمکی حاوی ۶ تن لوازم پزشکی و دستگاههای آزمایش ویروس کرونا را به جمهوری مالی فرستاد.

این کمکها فرستاده تا ازین کشور در ممانعت از گسترش ویروس کرونا پشتیبانی کند.

بیش از ۶۰۰۰ کارمند مراقبت های بهداشتی در مالی از این کمکها بهره مند می شوند.

جنابعالی یوسف سیف آل علی، سفیر امارات در جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر و سفیر غیر مقیم در مالی، گفت: “مالی یک شریک مهمی برای امارات متحده عربی در تقویت نبرد ویروس کرونا در سراسر آفریقا است”.

وی افزود: “کمک های پزشکی که توسط امارات به مالی ارائه شده است از کارگران خط مقدم محافظت میکند”.

جمهوری نیجر

كشور نیجر
کمکهای پزشکی به نیجر

امارات متحد عربی یک هواپیمای کمکی پزشکی حاوی ۶ تن از لوازم پزشکی به کشور نیجر ارسال کرده است.

این کمکها برای حمایت به این کشور در جلوگیری از شیوع ویروس کرونا است.

 بیش از ۶۰۰۰ کارمند در  بخش مراقبت های بهداشتی از این کمکها سود میبرند تا تلاش های خود را برای گسترش کرونا افزایش دهند.

جنابعالی عامر المنهالی، سرپرست سفارت امارات متحده عربی در چاد، اعلام کرد: “کمک های ارائه شده از امارات به نیجر بخشی از تلاش های امارات متحده عربی برای اطمینان از این است که کارکنان مراقبت های بهداشتی در نیجر از لوازم بهداشتی محافظت کننده شخصی دارند”.

جمهوری سیرالئون

جمهوری سیرالئون
کمکهای پزشکی به سیرالئون

در همین روز امارات متحد عربی هواپیمای کمکی بهداشتی حاوی ۷ تن از لوازم پزشکی را به کشور سیرالئون برای حمایت این کشور در کاهش شیوع ویروس کرونا،  فرستاده است.

بیش از ۷۰۰۰ کارمند مراقبت های بهداشتی سیرالئونی از این کمکها برای تقویت تلاشهای خود برای مهار ویروس استفاده میکنند.

آقای عمر المهیری، سرپرست سفارت امارات در سنگال، گفت: “امارات متحده عربی متعهد است در تلاشهای خود برای مبارزه با ویروس کرونا، به کشورهای دوستانه در سراسر آفریقا کمک کند”.

You might also like