مالزی برای مقابله با کرونا از امارات متحده عربی کمک گرفت

از زمان شیوع ویروس کرونا، امارات متحده عربی برای تهیه تجهیزات پزشکی لازم برای ممانعیت گسترش ویروس به چندین کشور بدهد. در این اواخر، داتوک سری هشام الدین حسین وزیر خارجه مالزی از دولت امارات کمک خواست تا تقویت تلاش کورش در مبازره با ویروس کووید۱۹ است.

وزیر خارجه داتوک سری هشام الدین اضافه کرد که کشورش دریافت تجهیزات پزشکی به روابط خوب با دولت امارات متحده عربی وابسته است.

وزير خارجه مالزی
وزیر خارجه داتوک سری هشام الدین با خالد غانم الغيث سفير امارات

وبه نوبه خود، خالد غانم الغيث سفير امارات در مالزی تصریح گفت که کشور امارت همیشه آماده برای همکاری با دولت کوالا لامپور تا در مبارزه با شیوع ویروس کرونا است.

يک روز بعد از درخواست کمک از امارات، یک هواپیمای امارات خصوصی ۲۰ هزار کیت آزمایش کرونا به آنجا را برای کمک هزاران کارمندان مراقبتهای بهداشتی بدهند حمل کرد.

در صفحه خود در فیسبوک، وزیر امور خارجه مالزی از امارات متحده عربی به دلیل کمکهای پزشکی به مالزی تشکر کرد، اضافه کرد که کشورش همیشه از امارات ممنونه بماند.

روابط بین امارات ومالزی

این نخستین باری نبود که مالزی برای کمک در مقابله بحرانهای بشردوستانه آنجا از امارات می خواست.

سیلها در کشور مالزی
قایق های اماراتی برای آسیب دیدگان سیل

جمعیت هلال احمر امارات متحده عربی در فوریه ۲۰۱۵، به مالزی کمکهای را برای حمایت مصدومان آسیب دیده از سیلها ارائه داد. وهواپیماهای مخصوصی از امارات کمکهای مختلف را به مردمان آسیب دیده حمل کردند. دولت امارات نیز قایقهایی را برای حمل و نقل مردم در مناطق سیل زده ارسال کرد.

سیلها در مالزی
بعضی از آسیب دیدگان سیل
You might also like