افزایش ۱۳۳٪ در تعداد مشترکان اینترنتی در امارات

امارات در چهار سال گذشته در گسترش سرویس های اینترنتی پیشرفت زیادی داشته است، زیرا تعداد مشترکان اینترنتی بيش از ۳ میلیون مشترک در پایان فوریه ۲۰۲۰ فراتر رفت.
این افزایش تقریبا ۱۳۳٪ در مقایسه با ۱٫۳ میلیون مشترک در همان ماه سال ۲۰۱۷ رسید.
آماری که توسط سازمان تنظیم مقررات ارتباطات صادر شده، نشان داد که گسترش خدمات اینترنت در امارات در طی چهار سال گذشته به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.
و تعداد اشتراک ها در پایان ماه نوامبر سال ۲۰۱۷ به حدود ۳۴ اشتراک در هر ۱۰۰ نفر در ابتدای سال ۲۰۲۰ افزایش یافته است.
در سال ۲۰۱۹ تعداد مشترکان اینترنتی به حدود ۳ میلیون مشترک، در بالاترین سطح خود از زمان ارائه خدمات اینترنتی، رسید.
و با افزایش تقاضا برای خدمات ، تعداد مشترکین در فوریه سال ۲۰۲۰ به ۳۰۲۸ میلیون مشترک افزایش یافت.
پورتال رسمی امارات موفق به انجام حدود ۱۱۷۵۲میلیون معاملات در لیست خدمات الکترونیکی طبقه بندی شده به عنوان بیشترین استفاده در طول سال ۲۰۱۹ شامل شده است.

You might also like