چگونه مدل اماراتی موفق به مقابله با ویروس كرونا شد؟

۷ دلیل موفقیت امارات در برابر ویروس کرونا

یک تحقیق پژوهشی توسط مرکز مطالعات و تحقیقات استراتژیک امارات صادر شده، تأیید کرد که موفقیت امارات متحده عربی از زمان ظهور بحران ویروس کرونا در چین، الگوی مدیریت نوآورانه را ایجاد کرده است.

علیرغم تلاشهای امارات برای بهره مندی از آزمایشهای موفق کشورهای دیگر، به ویژه تجربه کره جنوبی در گسترش معاینه آزمایشگاهی به جامعه است، اما به دنبال شبیه سازی مدل چینی سعی نبود.

این تحقیق پژوهشی نشان داد که هفت دلیل اصلی برای موفقیت مدل اماراتی در مبارزه با ویروس کرونا است.

دلایل موفقیت امارات در مبارزه با ویروس کرونا

۱- اجرای دستورالعمل ها سازمان بهداشت جهانی، و بکارگیری کامل و سریع آنها از روز اول تشخیص ویروس کرونا در کشور چین تا زمان اعلام آن توسط سازمان بهداشت جهانی به عنوان بیماری همه گیر است.

۲- تعهد كشور به استانداردهای شفافیت در مقابله با بحران كرونا، و افشای کامل اطلاعات در مورد وضعیت بیماری همه گیر در کشور.

۳- مشارکت همه گروه های جامعه در تلاش کشور برای مهار این ویروس، راه اندازی اقدامات در مورد اهمیت اقدامات پیشگیرانه ، به ویژه گذاری فاصله اجتماعی است.

همچنین امارات ابتکارات بشردوستانه مانند “صندوق بشردوستانه امارات” و ابتکار “با هم خوب هستیم” و بستن اماکن عمومی مانند مراکز خرید و پارک ها را راه اندازی کرد.

۴- تلاش برای بهره مندی و سودی از تجارب سایر کشورها که موفق شده اند، به ویژه تجربه کره جنوبی در گسترش آزمایشگاه آزمایشگاهی برای تشخیص ویروس کرونا.

۵- برنامه ها تدوین شده است و رویه ها و تصمیمات مشخص شده ای برای رسیدگی به سایر پیامدهای ناشی از این بیماری همه گیر  است، مانند پیامدهای اقتصادی، آموزشی و اجتماعی تهیه شده است.

۶- از توانمندی های مالی کشور كه به آن كمك كرده است در تصميم گيری های بهينه در مديريت بحران و اقدامات پيشگيرانه بدون توجه به هزينه های مالی است، بهره برد.

۷- بهره برداری از کیفیت سیستم بهداشتی و درمانی امارات متحده عربی، چه در تجهیزات پزشکی و بهداشتی و چه در کادر انسانی است.

You might also like