مکتوم بن محمد بن راشد آل مکتوم .. راهپیمایی پر از موفقیت

وی عاليجناب شیخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم معاون نخست وزیر و حاکم دبی و معاون اول رئیس شورای اجرایی دبی است.

شیخ مکتوم بن محمد سومین فرزند والاحضرت شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، نائب رئیس کشور ، نخست وزیر و حاکم دبی است.

مادر عالیجناب مکتوم بن محمد شیخه هند بنت مکتوم بن جمعه آل مکتوم است.

اوایل زندگی و تحصیلات 

عاليجناب شیخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم در دبی در ۲۴ نومبر ۱۹۸۳ متولد شد.

وی تحصیلات متوسطه خود را در مدرسه خصوصی راشد برای پسران به پایان رساند.

شیخ مکتوم مدرک لیسانس مدیریت تجارت را از دانشگاه آمریکایی دبی در سال ۲۰۰۶ دریافت کرد.

همچنین والاحضرت چند دوره های آموزشی را از دانشکدۀ دبی و دانشگاه هاروارد دریافت کرد.

وی در ۶ ژوئن ۲۰۱۹  در یک جشن عروسی سلطنتی با مریم بنت بطی آل مکتوم ازدواج کرد.

نقش و موقعیت شیخ مکتوم

–  از سال ۲۰۰۲، شیخ مکتوم ریاست سازمان منطقه آزاد فناوری و رسانه دبی گرفت.

– در سال ۲۰۰۵ جنابعالی مکتوم بن محمد به سمت نایب رئیس باشگاه الاهلی اماراتی منصوب شد.

– شیخ مکتوم در ۱ ماه فوریه ۲۰۰۸ به معاون حاکم دبی منصوب شد.

– همچنین با واسطه جنابعالی محمد بن راشد آل مکتوم، نائب رئیس کشور، نخست وزیر و حاکم دبی او را به عنوان معاون اول رئیس شورای اجرایی دبی انتصاب شد.

– وی رئیس شورای قضایی دبی است.

– والاحضرت رئیس مرکز مالی بین المللی دبی است.

– نیز شیخ مکتوم رئیس هیئت مدیره شرکت رسانه ای دبی.

You might also like