هتل ها دبی وبرج خلیفه برای پشتیبانی از مبارزه جهان با ویروس کرونا چراغهایشان روشن میکردند

قلبهای روشنكردۀ دبی پیام خوشبینی وامید را به جهان می فرستند

هتلهای دبی وامارات متحده عربی در شبها چراغ اتاقهای مهمانان را به‌ شکل یک قلب روشن میکنند تا پیامهایی از دلگرمی وامید برای مردم جهان بفرستند تا با مبارزه کووید۱۹ قوی بمانید. بیشتر هتلهای امارات تصمیم گرفتند که پنجره‌های خود را با روشن‌ کردن لامپها به‌ شکل یک قلب دربیاورند تا به‌ عنوان نمادی مثبت‌ اندیشی وامید دبی را به جهان و مردم محلی که مبتلایان به کووید۱۹ یا ویروس کرونا نشان بدهند.

هتلهای دبی
پنجرۀ یک هتل اماراتی با چراغ های به شکل قلب روشن کرده

شايان ذكر است که علی‌رغم ویرانی این صنعت بخاطر بسته‌ شدن موقت هتلها به‌ خاطر شیوع ویروس کرونا که نیز معروف به کووید۱۹، هتلهای دبی به سراسر هتلهای دنیا در این کمپین پیوسته اند.

هتل‌های سراسر دنیا نیز در شبها چراغ اتاقهای مهمانان خود را به‌ شکل یک قلب وبه‌ شکل کلمات امید یا عشق روشن میگذارند.

 

برج خلیفه دبی وهمبستگی خود با چین

برج خلیفه دبی
برج خلیفه است وتصویر کلمات “ووهان جیایو” که به معنی “ووهان قوی بمانید”

 

چند روز قبل، برج خلیفه دبی كه بلندترین ساختمان جهان، برای پشتیبانی از مبارزه جهان ومخصوصا چین با ویروس کرونا روشن شد. برج خلیفه پرچم چین را در همبستگی امارات با چین در مبارزه خود با شیوع این ویروس نشان داد. برج تصویر کلمات “ووهان جیایو” دیده میشود، اين جمله به معنی “ووهان، قوی بمانید” است.

شایان ذکر است که به گزارش مقامات بهداشتی چین شمار کل مبتلایان آنجا تا ۵ آوریل ۲۰۲۰ به ۸۱هزار و۷۰۸ تن در حالی که تعداد کسان جان باخته به ۳هزار و۳۳۱ نفر رسیده است.

You might also like