هلال احمر امارات به افراد گیر افتاده در امارات از همه ملیت ها کمک می کند

هلال احمر امارات، روز جمعه ۸ مه،  به سرپرستی جنابعالی شیخ حمدان بن زاید آل نهیان، نماینده حاکم الظفره، و رئیس سازمان هلال احمر امارات، کمکهای مختلفی را برای افراد گیر افتاده در امارات متحده عربی از تمام ملیت ها به دلیل شیوع ویروس کرونا، توزیع میکنند.

مسوولان سازمان هلال احمر امارات اخیراً در جلسه توجیهی رسانه های دولتی خبر داد که ابتکار عمل “شما در بین خانواده خود هستید” را که شامل چندین موضوع مهم برای افرادی خارجی که ساکن امارات هستند، راه اندازی کرده است.

از جمله آن درخواست های افراد گیر افتاده ای یا افرادی که به کشور با ویزای بازدید کننده ورود کردند و تأمین نیازهای مختلف آنها با هماهنگی مقامات ذیربط است.

دکتر محمد عتیق الفلاحی، دبیرکل هلال احمر امارات متحده عربی، تأیید کرد که بخشنامه های شیخ حمدان بن زاید آل نهیان، منعکس کننده پیگیری وی از پیامدهای انساندوستانه و اجتماعی به خاطر همه گیر کرونا در کشور وجود دارد.

به خصوص شرایط افرادی که در کشور پس ازلغو کردن  پرواز در سطح جهان گیر افتادند، زیرا این امر نشان دهنده تمایل جنابعالی به بهبود شرایط آنها و برآورده کردن نیازهای لازم در زمان حضور در کشور است.

وی همچنین اظهار داشت كه هلال احمر امارات تماس خود را با افراد گیر افتاده از همه ملیت ها آغاز كرده است. درباره وضعتی و شرایط فعلی آنها اطلاع داده شد. و نیازهای اساسی آنها را تشخیص داد و به سرعت شروع به تأمین آنها کرد.

You might also like