وزارت بهداشت امارات: انجام شدن ۲۵ هزار آزمایش ویروس کرونا

وزارت بهداشت امارات متحده عربی، روز سه شنبه ۲۸ آوریل،اعلام کرد که با استفاده از بهترین و جدیدترین تکنیک های معاینه پزشکی در جهان، بیش از ۲۵ هزار آزمایش ویروس کرونا برگروه های مختلف جامعه امارات انجام داده است.

 آزمایش های ویروس کرونا بخشی از برنامه وزارت بهداشت امارات متحده عربی برای گسترش و افزایش آزمایشات در کشور با هدف تشخیص زودتر افراد مبتلا به ویروس کرونا است.

همچنین با هدف شناختن افرادی است که با مبتلایان در تماس بوده و آنها را منزوی می کنند.

آزمایشات ویروس کرونا از بهبود یافتن ۹۱ فرد، ۵۴۱ مبتلا جدید به ويروس كرونا، 91 درمان و ۷ فرد درگذشته را نشان می دهد.

بیانیۀ وزارت همچنین خبر داد که هفت نفر با ملیت های مختلف را به دلیل عواقب ناشی از ویروس کرونا درگذشت. آن کسانی از بیماری های مزمن رنج می بردند

با این تعداد همه نفرها درگذشته از ویروس کرونا را به ۸۹ نفر برسد.

به نوبه خود، وزارت بهداشت امارات متحده عربی تسلیت صمیمانه خود را به خانواده های همه درگذشتگان تسلیت گفت. و آرزو می کند که همه بیماران که در حال حاضر در قرنطینه در بیمارستانها هستند، بهبودی زودی می یابند.

You might also like