پلیس دبی ضدعفونی کننده ها و ماسک ها را به عموم مردم توزیع میکند

فرماندهی کل پلیس دبی و اداره کل ترافیک عمومی دبی با همکاری مرکز مرکاتو و مرکز خرید تاون سنتر، آگاهی خود را در مورد اهمیت پیشگیری از ویروس کرونا ادامه داد.

سرتیپ سیف مهیر المزروعی، مدیر کل ترافیک عمومی  شهر دبی، خبر داد که فعالیت آگاهی در مرکاتو مال اعضای جامعه را هنگام ورودشان به مراکز تجاری هدف قرار می دهد.

سرتیپ المزروعی توضیح داد: “بنابراین ما صدها ماسکهای صورت، و مواد ضدعفونی کننده را توزیع میکنیم. علاوه بر اینکه مردمان را از راه های جلوگیری از گسترش ویروس کرونا از طریق رفتارهای بهداشتی و پیشگیرانه آگاه می کنیم”.

وی همچنین گفت: “ما برای آنها توضیح می دهیم چگونه اقدامات احتیاطی بهداشتی جدی را انجام دهند. قبل از هر چیز دیگری از فاصله گذاری اجتماعی، و به پوشیدن ماسک صورتی و دستکش برای محافظت از خود شخص استفاده می کنند”.

مدیر کل ترافیک عمومی  شهر دبی نيز افزود: “پلیس دبی همچنین برای آنها توضیح می دهیم علائمی که در فرد مبتلا به این ویروس مشاهده میشود چیست. و در صورت بروز افراد مبتلایان به ویروس کرونا چه اقداماتی باید انجام شود”.

شایان ذکر است که مرکز خرید مرکاتو و تاون سنتر جمیرا به اجرای کامل اقدامات پیشگیری بهداشتی متعهد هستند.

این اقدامات پزشکی پیشگرانه مرکز خرید مرکاتو و تاون سنتر جمیرا صادر شده از دولت دبی تا برای اطمینان از سلامت و ایمنی کارمندان و مشتریان، انجام دهند.

You might also like