کار از راه دور باعث افزایش اقتصاد دیجیتال در امارات شده است

دولت امارات از فعال سازی سیستم “کار از راه دور” برای برخی دسته از کارمندان در نهادهای فدرال خبر داد.

این تصمیم در چارچوب اقدامات دولت امارات اتخاذ شده است تا از بروز ویروس تاج “به عنوان فایده و حفظ ایمنی و سلامتی جامعه” جلوگیری شود. اداره فدرال منابع انسانی دولت کنترل ها و سازوکارهایی را برای اطمینان از حفظ کارایی و بهره وری کار در آن دوره ایجاد کرده است

پاسخ برجسته همه بخش ها برای اجرای تصمیمات آموزش از راه دور و کار در امارات نشان داد که کارآیی زیرساخت ها و تعهد در اجرای برجام ، باعث تقویت این خوش بینی می شود که امارات متحده عربی امسال به یک جهش بزرگ دیگر در جایگاه خود در شاخص فهرست جهانی رقابت دیجیتال دست يابد

توجیهات مربوط به خوش بینی براساس آنچه از تمهیدات برجسته انجام شده در روزهای گذشته رصد شده است ، که در تصمیم گیری برای اتخاذ آموزش از راه دور تا پایان سال تحصیلی و اجرای تدریجی کار از راه دور در بخش های دولتی و خصوصی ارائه شده است.

محمد بن طليعه ، دستیار مدیرکل خدمات دولتی در دفتر ریاست شورای وزیران در وزارت امور کابینه و رئیس آینده کمیته استمرار خدمات دولت فدرال ، تأکید کرد که مشتریان محور توجه دولت امارات هستند و ایمنی و آسایش آنها از اولویت های اصلی آنهاست.

 

وی تصریح کرد: دولت در سالهای گذشته برای اتخاذ و توسعه مفاهیم و ابزارهای کار نوآورانه و خدمات هوشمند متناسب با همه چالش ها ، تجسم بخشنامه های رهبری منطقی برای دستیابی به بالاترین سطح آمادگی و استمرار در ارائه خدمات دولتی و دستیابی به مشتری در زمان ها و شرایط مختلف کار کرده است.

نکته قابل توجه این است که امارات متحده عربی و در نهادینه شدن اولیه دولت های هوشمند ، ساعات کاری انعطاف پذیر و ارتباط از راه دور را در مراحل اولیه اتخاذ کرده بودند.  این رویکرد از اهداف دستیابی به بهزیستی شغلی ، بهبود تعادل بین کار و زندگی خانوادگی ، بهبود محیط کار و افزایش بهره‌وری و همچنین تعهدات خوشبختی در تأمین هزینه‌ها برای کارمندان و مؤسسات و کاهش ازدحام ترافیک ناشی شده است.

 

واضح بود كه سازمانهاي دولتي نخستين كسي بودند كه فعاليت كار را از راه دور آغاز كردند و پس از آن بسياري از موسسات در اجراي سيستم جديد كاركنان ، كه مي توانند وظايف خود را از خارج از ايستگاه هاي وظيفه انجام دهند ، پيگيري مي كنند.

You might also like