گوگل از چهل و هشتمین سالروز تشکیل امارات متحده عربی تجلیل می کند

گوگل برای بزرگداشت این مناسبت، در چهل و هشتمین سالروز تشکیل امارات متحده عربی با رسم ویژه ی خود به صف تجلیل کنندگان این روز ملی پیوست.

گوگل برای جشن تعطیلات، سالگردها و زندگی هنرمندان، پیشگامان و دانشمندان مشهور، آرم خود را تغییر داده و با رسم ویژه ی از چنین مناسبت ها بزرگداشت و استقبال می کند.

پرچم امارات متحده عربی نمادی که امروز، 2 دسامبر در گوگل قابل مشاهده است، گوگل چهلمین روز ملی امارات متحده عربی را با یک ابله متحرک پرچم امارات متحده عربی به اهتزاز در آورده است.

You might also like