اعلام مجوز پرواز های ایران از سوی امارات

برای حفظ و سلامتی ساکنین در امارات و جلوگیری از ویروس کرونا پروازهای امارات به ایران در تعلیق آمده بود

اعلام مجوز پرواز های ایران از سوی امارات

معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری

از صدور مجوز پرواز بازگشت ایرانیان از دبی خبر داد.

مرتضی دهقان اظهار کرد: سرانجام پس از پیگیری های مستمر سازمان هواپیمایی کشوری

و با همکاری و جدیت وزارت امور خارجه مجوز پرواز برای شرکت های هواپیمایی ایرانی

به منظور بازگشت مسافران ایرانی از دبی صادر شد.

پس از تعلیق پروازهای ایرانی به امارات متاسفانه علی رغم پیگیری های مداوم

پس از تعلیق پروازهای ایرانی به امارات متاسفانه علی رغم پیگیری های مداوم سازمان

هواپیمایی کشوری برای دریافت مجوزها، بازگرداندن مسافران با وقفه مواجه شد.

دهقان با عذرخواهی از مسافران ایرانی گفت: در اسرع وقت و در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به بازگرداندن مسافران اقدام خواهد شد

You might also like