آموزش ۳ روزه برای داوطلبان برای حمایت از تیم های واکنش اضطراری سلامت امارات

کمپین داوطلبان امارات متحده عربی یک برنامه آموزش ۳ روزه را برای داوطلبان برای حمایت از تیم های واکنش اضطراری بهداشت و پرسنل پرستاری آغاز کرد.

این آموزش که فقط در سه روز مهارت های پرستاری را در اختیار داوطلبان قرار می دهد، تا آنها را قادر می سازد از متخصصان این زمینه پشتیبانی کنند و خدمات پزشکی و پرستاری را ارائه دهند که از تلاش های ملی برای مهار گسترش ویروس کرونا پشتیبانی می کند.

عبید الشامسی، مدیرکل دفتر مدیریت اضطراری، بحران و مدیریت بحران ملی،  گفت که کمپین “داوطلبان امارات” توسط کمیته عالی عالی ملی تنظیم داوطلب در هنگام بحران، پلتفرم داوطلبان امارات که تحت نظارت MCD و بنیاد توسعه جوانان امارات، پشتیبانی می شود.

الشامسی همچنین اضافه کرد که کمپین موفق شده است بیش از ۸ هزار داوطلب را که مهارت و مهارتهای اساسی کمکهای اولیه را دارند برای جذب تحت فشار و در تیمها جذب کند.

مدیرکل دفتر مدیریت اضطراری، بحران و مدیریت بحران ملی افزود که آموزش ۳ روزه با همکاری مرکز آموزش و توسعه در وزارت بهداشت و حفاظت از جامعه و کالج پزشکی و علوم بهداشتی در دانشگاه امارات متحده عربی با حضور مربیان خبره از بخش های مختلف بهداشتی و دانشگاهی انجام می شود. .

You might also like