مقامات ارشد بهداشت و درمان ابوظبی دوز دوم واکسن کرونا دریافت می کنند

مقامات ارشد بهداشت و درمان ابوظبی دومین دوز واکسن غیرفعال ویروس کرونا ” کووید-۱۹” را در مرحله سوم آزمایشات بالینی واکسن اماراتی دریافت کردند.

مقامات ارشد بهداشت و درمان ابوظبی، عالیجناب شیخ عبدالله بن محمد آل حامد و عالیجناب دکتر جمال محمد الکعبی معاون وزیر، از نخستین داوطلبانی بودند که واکسن کووید-۱۹ را آزمایش کردند.

تاکنون واکسن هیچ عوارض جانبی ندارد

آزمایش های واکسن به طور رسمی از ۱۶ ژوئیه آغاز شد و هیچ یک از داوطلبان تحت نظارت پزشکی کارشناسان هنوز هیچ عارضه جانبی را نشان ندادند.

مقامات ارشد بهداشت و درمان ابوظبی ، عالیجناب شیخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئیس بخش بهداشت ابوظبی و عالیجناب دکتر جمال محمد الکعبی، معاون وزیر، از نخستین داوطلبانی بودند که واکسن کووید-۱۹ را آزمایش کردند.

شیخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئیس گروه بهداشت ابوظبی، گفت: “پس از دریافت دوز واکسن اول، من و برادران و خواهرانم داوطلب هیچ عوارض جانبه نداشته ایم.. امروز مرحله دوم واکسن آغاز می شود”.

عالیجناب خود افزود: “برای بستن آزمایشات علمی و عرضه شدن واکسن در بازار، به ۱۵۰۰۰ داوطلب نیاز داریم”.

به نوبه خود، دکتر جمال محمد الکعبی معاون وزیر، نشان داد: “ما به داوطلبان مطالعه می گویم که شما جزو اولین افرادی هستید که به محض تأیید واکسن را دریافت خواهید کرد”.

You might also like