کتابفروشی دبی به والدین کمک می کند تا با جایگزین کردن کتاب با كرونا مقابله کنند

یک کتابفروشی دبی به پدر و مادر بچه های مدرسه ای که در تلاش هستند برای رسیدن به اهدافشان بخاطر همه گیر شدن کرونور ویروس دست یابند، بسیار مورد نیاز است. این ابتکار عمل هدفش ارتقاء حق آموزش برای همه است

کتابفروشی ها در حال برگزاری یک معاوضه روزانه کتاب است که به دانش آموزان امکان می دهد به سادگی با مبادله آنها برای کتاب های قدیمی ، به تعدادی از مطالب خواندن دسترسی پیدا کنند.

یکی از دارنگان کتابفروشی گفت: “مردم از دست دادن شغل و بودجه كمی رنج می برند، اما آنها هنوز هم باید فرزندان خود را آموزش دهند. این بهترین زمان برای چنین چیزی است. “

به گفته دارنده این کتابفروشی، کتابهای استفاده شده به شعبه مال واحه آورده می شوند، یکی از ۱۵ فروشگاه آنها در دبی و ابوظبی است و مبادله ای برای افرادی که به دنبال آن هستند.

وی افزود که این طرح از کتابفروشی دبی همچنین با هدف تاثیر مثبت بر محیط زیست انجام شده است. مردم فقط می توانند کتابهایی را که به جای پرتاب آنها توسط شخصی استفاده می شود، به ما بدهند، و عمر کتاب را افزایش می دهد.

کتابهایی که در فروشگاه پذیرفته شده اند فقط آموزشی است زیرا این مبادله برای کمک به دانش آموزان مدرسه و دانشگاه از سراسر امارات متحده عربی است.

You might also like