“کمدی دبی” در پایان فعالیت های خود: تاریخ ما ۲۰۲۱ است

جشنواره کمدی دبی پس از چهار روز پر از خنده و سرگرمی در چندین منطقه از دبی فعالیت های خود را برای امسال به پایان رساند.

 

این جشنواره از طریق نمایش هایی که در همه مناطق و در طول روزهای جشنواره که میزبان گروهی از
استعدادهای کمدی بین المللی بودند، با موفقیت زیادی روبرو شد.
در حالی که جاد المالح، میکل ولف، مو عامر، علی السید، نمر وفیر داس، مينا کاپور و مینا لیشن در جشنواره شرکت کردند.

 

برگزارکنندگان جشنواره اعلام کردند که در مه ۲۰۲۱ در نسخه بزرگتر و سرگرم کننده تری نسبت به قبل بر
می گردد تا به
یک رویداد سالانه متمایز در لیست رویدادهای سرگرمی زنده دبی تبدیل شود.

 

احمد الخاجه، مدیر اجرایی جشنواره ها و خرده فروشی دبی، گفت: «موفقیت جشنواره کمدی دبی در سال جاری نشان دهنده روحیه همکاری
و کار گروهی است که دبی برای غلبه بر چالش ها
و تبدیل آنها به فرصتهای متمایز از خود نشان می دهد».

 

الخاجه اضافه کرد: « خود را متعهد به کار گروهی با هدف فراهم آوردن محیطی ایمن و مناسب برای
سازماندهی رویدادها کرده ایم. و همچنین به منظور تثبیت موقعیت دبی به عنوان یک مقصد جهانی برای
رویدادها
و جذب نمایش های بین المللی متعهد می کنیم».

You might also like