بخش مهمان نوازی دبی: سلامت و ایمنی پس از بازگشایی اولویت های ما هستند

بخش مهمان نوازی دبی اعلام کرد که آنها بر اطمینان از مسافران از توانایی این شهر تمرکز می کنند تا بتوانند از سلامت و ایمنی و رفاه کلیه جوامع درون شهر پس از بازگشایی مجدد اطمینان حاصل کنند.

برای این منظور، امارات طیف گسترده ای از اقدامات احتیاطی و پیشگیرانه را برای کلیه مشتری ها و بازدید کنندگان در همه مکان ها از جمله اماکن عمومی، جاذبه ها و فعالیت های مختلف مرتبط با گردشگری مستقر کرده است.

همچنین هتل ها در شهر دبی مجموعه سختگیرانه ای از پروتکل های بین المللی سلامت و ایمنی را برای تقویت شهرت دبی به عنوان یکی از امن ترین مقصد های جهان اتخاذ می کنند.

خالد بن طوق، مدیر اجرایی فعالیت های گردشگری و طبقه بندی و بخش مهمان نوازی دبی اظهار داشت: “گردشگری دبی طیف وسیعی از دستورالعمل های بهداشتی و ایمنی را برای هتل ها، مهمانان و کارمندان آنها معرفی کرده است. و از بالاترین استانداردهای بهداشتی و ایمنی برخوردار خواهند بود. این مورد تأثیر مستقیمی بر موفقیت صنعت گردشگری ما دارد”.

بن طوق همچنین اضافه کرد: “هنگام انتقال به این حالت زندگی جدید، ایمنی مهمانان از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود”.

وی نیز تایید کرد: “با هدف حمایت از شهرت دبی به عنوان یکی از امن ترین مقاصد جهان است، با راهنمایی های تخصصی مسئولان بهداشت عمومی ما در مراحل مختلف بازگشایی گردشگری هدایت خواهیم شد”.

You might also like