شهروندان اماراتی اولین داوطلبان برای آزمایش واکسن کرونا قرار دارند

بخش بهداشت در ابوظبی اعلام کرد که تعداد داوطلبان شهروندان اماراتی برای شرکت در کارآزمایی های بالینی برای مرحله سوم واکسن غیرفعال برای مقابله با همه گیر کرونا بیشترین تعداد را در بین ملیت ها قرار دارد.

بخش وزارت بهداشت خاطرنشان کرد كه شرکت کردن شهروندان اماراتی به سمت داوطلبانه برای انجام کارآزمایی های بالینی واکسن به نفع میهن خود بازگردد و به سلامتی مردم جهان به طور کلی کمک کند.

بیانیه ای بخش تأکید کرد که داوطلب شدن شهروندان اماراتی برای حمایت از تلاشهای هماهنگ ابوظبی و امارات در پرداختن و مبارزه به یکی از بزرگترین چالش های بهداشتی بین المللی است.

“افتخار می کنم که داوطلب اول در مرحله سوم کارآزمایی های بالینی هستم” – شیخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئیس بخش بهداشت ابوظبی، گفت.

رئیس بخش بهداشت ابوظبی اضافه کرد: “از هر شهروند و ساکن که دوست کشور خود را دارد برای شرکت در داوطلبانه برای بشریت دعوت می کنم”.

عبدالله بن محمد آل حامد خاطرنشان کرد: “امارات با پذیرش نژادها و ملیت های زیادی از هم متمایز است. و این به دستیابی به نتایج جامع جهانی از تأثیر واکسن بر روی انسان کمک می کند”.

در بیانیه این وزارت آمده است که داوطلبان متعلق به ملیت های مختلفی از جمله امارات، مصر، عربستان سعودی، سلطان‌نشین عمان، هند، فیلیپین و مصر هستند.

You might also like