محمد بن راشد تصمیم می گیرد مرکز ملی تنظیم انتقال اعضای بدن را ایجاد کند

عالیجناب شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، معاون رئیس جمهور و نخست وزیر امارات و حاکم دبی، تصمیمی را برای تاسیس مرکز ملی تنظیم انتقال و پیوند اعضای بدن و بافت های انسانی در ساختار وزارت بهداشت و حمایت از جامعه تأیید کرد.

این با هدف سازماندهی و هماهنگی انجام انتقال، پیوند و حفظ اندامها و بافتهای انسانی و رشد آنها در سطح دولت است.

همچنین این تصمیم با هدف افزایش مراقبت های پزشکی و اجتماعی برای اهدای عضو و پیوند مطابق
با استانداردهای بین المللی کیفیت و اخلاق پزشکی است.

در حالی که تاسیس این مرکز گام موثری برای حمایت از یکی از زمینه های پزشکی نوین و وحدت تلاش
های ملی در زمینه انتقال و پیوند اندام ها و بافت های انسانی است.

این مرکز ملی همچنین مسئول هماهنگی با مقامات بهداشتی، برای فراهم آوردن شرایط مناسب برای موفقیت در عمل پیوند اعضای بدن و انسان است.

علاوه بر تسهیل روشهای توزیع و تعیین تکلیف آن برای افرادی که شرایط سلامتی آنها به آن نیاز دارد، است.

و برای ایجاد سازماندهی و مدیریت یک رجیستری مرکزی کار کنید که شامل لیستی از افرادی است که وضعیت
سلامتی
آنها نیاز به پیوند عضو یا بافت دارد.

  بهترین خدمات بهداشتی به اهدا کنندگان و بیماران گیرنده ارائه خواهد شد.

You might also like