۴ چالش پیش روی آینده فوتبال بین المللی بعد از ویروس کرونا

اولین جلسه کنفرانس بین المللی ورزشی که دیروز، چهارشنبه ۲۴ ژوئن، توسط اتحادیه فوتبال امارات برگزار شد از طریق ارتباط تصویری از راه دور، شاهد بحث مهمی در مورد آینده فوتبال است.
در این جلسه بررسی بر چالش بازگشت به تمرینات، مسابقات، حضور در جمع مردم و بازده مالی و آینده بازی پس از همه گیر کرونا بود.

داتو ویندسور جان، دبیرکل کنفدراسیون آسیا، تأکید کرد که فدراسیون قاره در طول دوره گذشته، به منظور مقابله با همه گیر کرونا، و برای رایزنی با چند فدراسیون اروپایی تلاش های زیادی انجام داده است.

دبیرکل کنفدراسیون آسیا اظهار داشت که طرحی برای حفظ سلامتی بازیکنان تدوین شده است.

به نوبه خود، محمد بن هزام، دبیرکل فدراسیون فوتبال امارات، توضیح داد که فوتبال به طور کلی و فوتبال امارات به طور خاص، از بحران ویروس کرونا چیزهای زیادی برای آینده فوتبال آموخته است.

بن هزام با اشاره به اینکه امارات تصمیم گرفته است برای حفظ امنیت عمومی بازیکنان و کلیه کسانی که در بخش فوتبال کار می کنند، مسابقات فوتبال خود را تمام نکند.

دبیرکل فدراسیون فوتبال امارات توضيح داد: “ما از گذشته فشارهای زیادی متحمل شدیم.
فوتبال قطعاً مهم است، اما مطمئناً برای امارات متحده عربی سلامتی کارگران و جامعه از اهمیت بیشتری برخوردار است”.

You might also like