۷۳۳ کارگر ابوظبی ، دستمزد پرداخت نشده خود را دریافت می کنند

دادگاه کار در ابوظبی روز شنبه گفت ، ۷۳۳ کارگر ابوظبی که شکایات خود را درباره دستمزدهای ناعادلانه اعلام کرده اند، حقوق خود را دریافت می کنند. و به عنوان بخشی از اقدامات پیشگیرانه ویروس کرونا، دیگر نیازی به مراجعه به دادگاه ها برای مطالبه حقوق خود نیستند.

مقامات دادگاه کار ابوظبی گفتند که خدمات تحویل جدید به ۷۳۳ کارگر ابوظبی که حساب بانکی ندارند، سود می برد.

و آنها اطمینان را می دهند که حقوق مالی خود را دریافت می کنند مطابق احکام قضایی که برای آنها صادر شده است. و دستمزدشان از طریق خدمات شرکت Aramex تحویل داده می شود.

دادگاه کار همچنین گفت که این تصمیم بخشی از سیستم یکپارچه برای تسهیل فرآیندهای قضایی و انجام کلیه معاملات مرتبط از راه دور است.

مقامات همچنین توضیح دادند كه مراحل دادرسی در دادگاه كار، به ویژه در بخش اجرای کار، همیشه اجرای سریع احكام قضایی صادر شده به كارگران را تضمین می كند.

لازم به ذکر است که امارات برای حقوق کارگران در آنجا اقدامات متعددی انجام داده است.

جایی که ابوظبی با هماهنگی بخش وزارت بهداشت ابوظبی خانه های کارگران را سترون کرده و با همکاری پلیس ابوظبی ماسک و ضد عفونی کننده ای را برای آنها توزیع کرد.

You might also like