پیدرو کوندی: احساس می کنم در یک شهر طلای زندگی می کنم

بازیکن اسپانیایی، پیدرو کوندی ، با تمجید از اقدامات پیشگیرانه امارات در مواجهه با شیوع ویروس جدید کرونا است.

کوندی خاطرنشان کرد: “با وجود تصمیمات تحمیل شده که هیچ تفاوتی با سایر نقاط جهان ندارد، اوضاع در امارات فرق می کند و همین امر باعث می شود احساس کند که من در شهر طلا زندگی می کند”.

بازیکن اسپانیایی به روزنامه یونانی “گازیتا” گفت که تمام دنیا به دلیل همه گیر بودن کوید-۱۹ در شرایط استثنایی زندگی می کنند. طبیعی است که همه متعهد شوند که در خانه های خود بمانند، اما برای من با حضور در امارات بنابراین من نگران این محدودیتها نیستم .

وی توضیح داد: “اینگونه نیست که اینجا در امارات، چون من خیلی خوب زندگی می کنم”.

پیدرو کوندی افزود که برخورد با این بیماری همه جانبه از طرف مسئولان امارات بسیار خوب است. همچنین همکاری بزرگی بین مقامات ، شهروندان و ساکنان ایالت وجود دارد و همه آرزوی غلبه بر این بحران را دارند.

در مورد ارزیابی خود از تجربه خود در لیگ خلیج عربی بعد از عزیمت او از یونان جیانینا در فصل گذشته به بنی یاس است، گفت: “من تجربه جدیدی را پشت سر می گذارم که نیاز به ادامه کار جدی تا بتوانم به موفقیت خود ادامه دهم”.

You might also like