صقر غباش: پیامهای محمد بن زاید تمایل دولت به امنیت شهروندان و ساکنان را تأیید می کند

صقر غباش ، رئیس شورای ملی فدرال امارات متحده عربی، تأیید كرد كه نقش ملی این شورا را ادامه می دهد و تمام آنچه را كه به نفع كشور و شهروند است، ارائه می دهد.

عالیجناب غباش افزود که هدف این شورا تقویت موقعیت دولت در سطح بین المللی تحت حمایت بسیار بزرگی از رهبری جنابعالی شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان، رئیس جمهور امارات و عالیجناب شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، معاون رئیس جمهور و نخست وزیر و حاکم دبی و جنابعالی شیخ محمد بن زاید است آل نهیان، ولیعهد ابوظبی و معاون فرمانده کل نیروهای مسلح است.

رئیس شورای ملی فدرال گفت كه از زمان تأسیس شورا، نقش و فعالیت خود را در کمک به برنامه های دولت و استراتژی های ملی ادامه می دهد. و از جمله آماده سازی برای آینده با اعلام سال ۲۰۲۰ تحت شعار “سال آماده سازی برای پنجاه سالگی” است.

در مورد اپیدمی کورونا و استراتژی امارات برای مبارزه با گسترش این ویروس، جنابعالی صقر غباش خاطرنشان کرد که رهبران امارات منافع شهروندان و ساکنین را بالاتر از همه ملاحظات قرار داده است.

وی افزود که امارات با همکاری نهادهای آن، آگاهی مردم و جامعه و تعهد کامل، الگویی را در جهان برای مقابله با بحران ویروس کرونا فراهم کرده است.

You might also like