حاکم شارجه از تعدادی از پروژه ها در خورفکان بازدید می کند

امروز صبح، یکشنبه ۲۰ دسامبر، شیخ دکتر سلطان بن محمد القاسمی، حاکم شارجه و عضو شورای عالی، از تعدادی از پروژه های حیاتی، دانشگاهی و خدماتی در شهر خورفکان بازدید کرد.

والاحضرت شیخ سلطان بن محمد القاسمی به توضیح مهندس علی بن شاهین السویدی، رئیس اداره فواید عامه،
درباره پروژه های تاسیس شده، روند کار آنها و برجسته ترین مراحل انجام شده گوش فرا داد.

والاحضرت حاکم شارجه بازدید خود را با بازرسی از پروژه های جدید دانشگاهی و گسترش دانشگاه شارجه در
شهر خورفکان آغاز کرد.

 

 

  • توسعه دانشگاه خورفکان

 

جنابعالی القاسمی همچنین در مورد پیشرفت کار در ساختمان ها، فصل ها و امکانات مختلف توضیحاتی آشنا شد
و دستور تهیه محیط آموزشی بهینه برای دانشجویان را صادر نمود.

توسعه جدید در دانشگاه در زمینی به مساحت ۲۲۰۰۰ متر مربع ساخته شده است و شامل تعدادی از ساختمانها،
کلاس ها، امکانات آموزشی و اداری است.

 

 

  • پارک خورفکان

سپس والاحضرت برای بازرسی از پروژه های گردشگری و تفریحی از جمله پروژه پارک میدان خورفکان، که ۱۶۳ هزار متر مربع است، رفت.

دکتر القاسمی در پارک خورفکان گشت، خدمات و امکانات تفریحی آن را دید و برنامه های توسعه و برجسته ترین خدمات اضافی را گوش داد.

عالیجناب سلطان بن محمد القاسمی در طول بازدید همراه با شیخ سالم بن عبدالرحمن القاسمی، رئیس دفتر حاکم
و تعدادی از مقامات امارت بود.

You might also like