Browsing Tag

ورزشکاران

فدراسیون شمشیربازی یک جلسه مجازی در مورد رفتارهای سالم ورزشکاران برگزار می کند

فدراسیون شمشیربازی امارات یک جلسه گفتگوی "از راه دور" با عنوان "رفتارهای سالم برای ورزشکاران" برگزار کرد. جلسه فدراسیون امارات شمشیربازی در چارچوب آگاهی بخشی به بازیکنان و مربیان تیم ها و باشگاه ها بود. و با هدف دستیابی به سرمایه گذاری…