۲۶٫۳٪ از تستهای کرونا منطقه توسط امارات انجام شده است

آخرین آمار سازمان بهداشت جهانی نشان داد که ۲۶٫۳٪  از  تستهای کرونا “کووید-۱۹” منطقه ای توسط امارات متحده عربی انجام شده است.

آمارهای سازمان بهداشت نشان داد که منطقه مدیترانه شرقی شامل ۲۲ کشور عربی به همراه ایران، پاکستان و افغانستان است.

و اینکه این کشورها طی دوره گذشته حدود ۲۵٫۸۵۰٫۰۰۰ آزمایش برای شناسایی ویروس کرونا “کووید-۱۹” انجام داده اند.

امارات بیش از ۲۶٫۳ درصد از کل تستهای کرونا را در منطقه انجام داده است و تاکنون ۶٫۸ میلیون آزمایش انجام داده است.

براساس اعلام این سازمان بین المللی، ایران کشوری است که بیشترین آسیب دیدگی کرونا را در منطقه دارد.

همانطور که داده ها اعلام کردند ایران ۳۶۷٫۷۹۶ مبتلا و ۲۱۰۰۰ قربان دارد.

سپس عربستان سعودی که ۳۱۱٫۸۵۵ مبتلا به کرونا دارد و ۳۷۸۵ قربان ثبت شده است.

سپس پاکستان که دارای ۲۹۵٫۵۳ مبتلا کووید-۱۹ و ۶۲۸۳ مرگ است.

طبق این آمار، در میان کشورهای آسیب دیده در این منطقه عراق بوده است که ۲۱۹٫۴۶۵ مبتلا و ۶۷۴۰ قربان داشته است.

مصر ۹۸۰۰۰ زخمی و ۵۳۴۲ کشته دارد.

سلطاننشین عمان  دارای ۸۵ مبتلا و حدود ۶۵۰ قربان است.

و کویت ۸۲٫۹۴۵ زخمی و ۵۲۲ کشته دارد.

و امارات ۶۸٫۵۱۱ مبتلا و ۳۷۸ قربان دارد.

براساس داده ها سازمان بهداشت جهانی، جمهوری یمن، سوریه، سومالی، اردن و جیبوتی تاکنون کمترین میزان ابتلا به کرونا را ثبت کرده اند.

You might also like