٪۹۰ از ساکنان امارات عادت های سفر خود را پس از کرونا تغییر می دهند

نتایج یک نظرسنجی جهانی جدید که توسط شرکت “اینمارست” انجام شد، نشان داد که از هر ده نفر ساکن امارات متحده عربی، نه نفر پس از همه گیری کووید-۱۹، روال و عادت های سفر هوایی خود را تغییر می دهند.

 

اینمارست یک شرکت بریتانیایی و جهانی فعال در حوزهٔ ارتباطات و خدمات ارتباطات ماهواره ای سیار است.

 

پرسشنامه “پیگیری اطمینان مسافر” بزرگترین نظرسنجی جهانی در مورد مسافران هوایی از ابتدای شیوع
ویروس کرونا “کووید-۱۹” است.

 

این نظرسنجی بیانگر نظرات و رفتارهای ۹۵۰۰ شرکت کننده از ۱۲ کشور در سراسر جهان در مورد آینده
سفرهای هوایی از جمله بیش از ۵۰۰ مسافر مقیم یا ساکن در امارات است.

 

نیل فاکنر، معاون منطقه ای هواپیمایی شرکت اینمارست برای خاورمیانه، شمال آفریقا و جنوب آسیا گفت:
«نتایج “پیگیری اطمینان مسافر” تغییر عمده ای در عادت های سفر را برای همه پیش بینی می کند، که
اغلب در طولانی مدت منجر به تغییر در بخش هواپیمایی می شود».

 

فاکنر نشان داد: «بیش از یک چهارم پاسخ دهندگان اماراتی ها نظرسنجی گفتند که فقط با خطوط هوایی مورد اعتماد خود سفر می کنند. و بیش از نیمی از مسافران ۵۲٪ می گویند شهرت شرکت های هواپیمایی اکنون عامل مهمتری است».

 

وی اضافه کرد که یک سوم پاسخ دهندگان جهانی یعنی ۳۱٪ گفتند که قصد دارند کمتر از حد معمول سفر کنند.

You might also like