موسسه خیریه میثا آل نهیان ابتکار عمل “در بین خانواده خود” را آغاز کرد

موسسه خیریه میثا بنت احمد آل نهیان برای ابتکارات جامعه و فرهنگی امارات، با هماهنگی سازمان ملی مدیریت اضطراری، بحران و مدیریت حوادث، و همزمان با عید قربان مبارک، ابتکار عمل “در بین خانواده خود” را آغاز کرد.

هدف این ابتکار جلب لبخند و ایجاد شادی برای ساکنان شهر بشردوستانه امارات در ابوظبی است.

این ابتکار فعالیت های زیادی را شامل می شود و در روز اول عید توزیع هدایا و وسایل برای نوزادان متولد شده در کشور دوم خود آغاز شده است.

میثا آل نهیان: “موسسه خیریۀ ما مایل بود به ساکنان امارات اطمینان دهد که نباید احساس بیگانگی کنند زیرا آنها در بین خانواده خود زندگی می کنند”.

علاوه بر توزیع هدایا به کلیه کودکانی که در شهر بشردوستانه امارات ساکن می شوند، شامل بازی ها و لباس های عید نیز می شد.

شیخه میثا بنت احمد بن مبارک آل نهیان، رئیس موسسه، گفت: “کودکان با اشتیاق و شادی در انتظار عید هستند. آنها همیشه برای او برنامه ریزی می کنند، تا او را دریافت کنند و جشن بگیرند و نیازهای او را با بازی ها، لباس های جدید و شیرینی ها آماده کنند”.

عالیجناب وی اضافه کرد: “این ابتکار به ویژه به بچه ها توجه داشت، زیرا لذتی که عید در قلب بزرگسالان می گذارد در کودکان مضاعف است”.

You might also like