بخش بهداشت ابوظبی تست های کرونا رایگان را در مناطق پرجمعیت ارائه می دهد

بخش بهداشت ابوظبی ، دیروز شنبه ۳۰ مه، اعلام كرد که بخش بهداشت امارت تست های کرونا رایگان را در مناطق پرجمعیت و مخصوصا پر از کارگران و کم درآمد، ارائه می دهد.

بخش بهداشت ابوظبی با همکاری مقامات ذیصلاح وزارت بهداشت، درمان و حفاظت امارات متحده عربی، آزمایش های رایگان برای کرونا ویروس را خبر داد.

هدف این آزمایش های رایگان است که دامنه پروژه ملی آزمایش کرونا گسترش یابد.

ابوظبی همچنین قصد دارد که تست ها برای بیشترین جمعیت ممکن امارت را شامل شود تا به گروه های مختلفی پرجمعیت در کلیه مناطق ابوظبی را در بر بگیرد.

مقامات ابوظبی اظهار داشتند که هدف اصلی این کمپین اطمینان از دستیابی خدمات درمانی به همه اقشار جامعه است.

و برای مدیریت فرآیند آزمایشها برای سراسر جامعه ابوظبی به منظور اطمینان از سلامت و ایمنی کلیه شهروندان و ساکنان است.

شایان ذکر است که در آوریل گذشته، بخش بهداشت ابوظبی اعلام کرد که آزمایش ویروس کورنا را برای کارگران در منطقه مصفح ابوظبی به صورت کاملا رایگان مورد معاینه قرار می گیرد.

از آنجا که وزارتخانه برای انجام آزمایش رایگان ویروس کرونا برای کارگران خارج از کشور، کلینیک هایی را در منطقه مصفح در ابوظبی فراهم کرده است.

این اقدامات بخشی از ادامه سلسله اقدامات پیشگیرانه در ابوظبی است تا بیشترین پیشگیری و محافظت را برای همه بخش های جامعه انجام دهد.

You might also like