دستورالعمل در مورد لنج های باری به دبی اعلام شد

دستورالعمل‌های در مورد لنج های باری با توسط اداره فدرال حمل و نقل زمینی و دریایی امارات متحده عربی (FTA) با توجه به اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا منتشر شد.

جلوگیری از ورود هرگونه لنج های باری و کشتی به “کارگاه های تعمیر و نگهداری” قبل از گذشت ۱۴ روز از عزیمت آن لنج یا کشتی از آخرین مبدأ. این یک قرنطینه برای خدمه لنج محسوب می‌شود

ناخدای لنج یا کشتی موظف است هرگونه علائم مشکوک به ویروس کووید-۱۹ و کلیه اطلاعات مرتبط با این بیماری را به مقامات بهداشتی و درمانی اطلاع دهد تا از شیوع این بیماری جلوگیری شود. نقض این مورد مجازات قانونی دارد.

تعلیق فعالیت‌های تفریحی دریایی و قایق‌های تفریحی تجاری و شخصی، به استثنای جزیره نشینان و کسانی که از این وسایل به عنوان وسیله حمل و نقل استفاده می کنند
لنج ‌های چوبی دارای بار، فقط لنج‌های چوبی دارای بار مواد غذایی و ماهی اجازه ورود به آب‌ها و بنادر کشور را دارند

لنج‌های چوبی بدون بار: لنج‌های چوبی بدون بار، فقط در صورت داشتن قرارداد با نمایندگان حمل و نقل، مجاز به ورود به آب ها و بنادر کشور هستند، کالاهای آنها نیز باید طبق قرارداد، آماده بارگیری باشد.
ورود لنج‌های چوبی خارجی و خالی (بدون بار) که قراردادهای تجاری قبلی ندارند و برای خرید مستقیم از بازار محلی آمده اند، ممنوع است.

You might also like