فرودگاه بین‌المللی ابوظبی اقدامات پیشگیرانه را برای کاهش شیوع کرونا اتخاذ می کند

فرودگاه بین‌المللی ابوظبی بسته ای از اقدامات احتیاطی و پیشگیرانه را در کلیه امکانات خود برای حفظ سلامت و ایمنی کارمندان و مسافران برای کاهش گسترش ویروس کرونا اعلام کرده است.
این اقدامات مصادف با اعلام شرکت های هواپیمایی ملی برای از سرگیری پرواز به تدریج از طریق فرودگاه ابوظبی بود.

محمد حسین احمد، مدیر کل فرودگاه بین‌المللی ابوظبی، نشان کرد: “اقدامات احتیاطی که در فرودگاه ابوظبی به کار رفته است شامل دستگاه های کنترلی بدون تماس آسانسور، تکنیک های پله برقی خود استریل کننده، استفاده از فناوری مدرن و هوش مصنوعی در عملیات استریلیزاسیون و سایر روش ها از جمله فاصله گذاری اجتماعی، پوشیدن ماسک صورت و دستکش است”.

وی خاطرنشان کرد: “استفاده از روشهای تمیز کردن و خود استریل کردن در دستگاه های بازرسی امنیتی مورد توجه قرار گرفته است”.

وی با اشاره به اینکه بازار آزاد در فرودگاه پس از اعمال کلیه و اقدامات احتیاطی برای اطمینان از سلامتی و ایمنی مسافران، علاوه بر اقدامات مسافت اجتماعی، افتتاح شده است.

وی همچنین تصریح کرد که همه اقدامات احتیاطی و پیشگیرانه در هواپیما با همکاری شریک استراتژیک شرکت هواپیمایی اتحاد انجام خواهد شد.

آقای محمد حسین احمد خاطرنشان کرد كه فرودگاه با تلاش مضاعف و ارائه آخرین فناوری های پیشرفته، محیطی سالم برای کارمندان، مسافران و بازدید کنندگان، علاقه دارد.

You might also like