ابوظبی: استفاده از فناوری “DPI” مبتنی بر لیزر برای ورود به امارت

کمیته مدیریت بحران، اضطراری و فاجعه در امارت ابوظبی اعلام کرد که از کاربرد فناوری “DPI” مبتنی بر لیزر برای تسهیل مراحل ورود شهروندان و بازدید کنندگان به امارت استفاده می کند.

این لیزر افراد مشکوک به ویروس کرونا “کووید-۱۹” را تشخیص می دهد.

سیستم معاینه و آزمایش کرونا جدید با همکاری مدیریت بحران، اضطراری و فاجعه و بخش وزارت بهداشت در ابوظبی اجرا می شود.

فناوری “DPI” مبتنی بر لیزر مبتنی بر آزمایش نمونه خون است، و شکل سلول های موجود در آن را طی چند ثانیه بخوانید، بعد تعیین وجود عفونت ها، مانند موارد ایجاد شده توسط ویروس کرونا است.

سیستم تشخیصی دستگاه نوآورانه در امارات همچنین مبتنی بر فناوری هوش مصنوعی است.

این کمیته تأیید کرد که افراد مایل به ورود به ابوظبی می توانند اسکن لیزری DPI را در نقاط مشخص شده انجام دهند. هر کسی که نتیجه آزمایش منفی داشته باشد مجاز به ورود به ابوظبی است.

اما کسانی که نتیجه آزمایش مثبت داشته اند، برای تشخیص کووید-۱۹ تحت اسکن PCR قرار می گیرند، سپس از وی خواسته می شود كه به محل زندگی خود بازگردد و تا زمان بروز نتیجه در تماس با افراد نباشد.

کمیته همچنین بر لزوم انجام آزمایشات از قبل برای جلوگیری از شلوغی یا تأخیر احتمالی تأکید کرد.

You might also like