سپاسگذارم… پیامی از ولیعهد دبی به قهرمانان خط اول دفاعی امارات

روز چهارشنبه ۱۰ ژوئن، عالیجناب شیخ حمدان بن محمد بن راشد آل مکتوم ، ولیعهد دبی و رئیس شورای اجرایی شهر، نامه تشکر و قدردانی و همراه آرم یادبود را برای قهرمانان خط اول دفاعی امارات از بيمارستانهای مختلف دولتی و خصوصی در دبی ارسال کرد.

این پیام به نشانه قدردانی مقام وليعهد دبی به تلاشهای فراوان پرسنل بخش پزشکی در دبی در آخرین دوره و بویژه از آغاز بحران ویروس کورونا است.

شیخ حمدان قدردانی عمیق خود را از نقش قهرمانانه ای از قهرمانان خط اول دفاعی امارات در مبارزه با کووید-۱۹ و تلاش هایی که در پاسخ به این ویروس و محدود کردن شیوع آن انجام داده اند، ابراز کرد.

وی خاطرنشان کرد که فداکاری پرسنل پزشکی برای کار نشانگر نگرانی آنها برای امنیت میهن خود و هرکسی است که در سرزمین آن زندگی می کند.

در پیام خود که وی به بیش از ۵۰ هزار قهرمان در تیم های پزشکی کار ارسال کرده است، جنابعالی شیخ حمدان بن محمد بن راشد آل مکتوم تأیید کرد که تلاش های خط اول قهرمانان دفاعی از ابتدای بحران ویروس کرونا بالاترین معنی برای دادن است.

ولیعهد دبی در این پیام گفت:

“شما قهرمانان این و همه مراحل هستید. فداکاریهای شما سربلندی ما باقی خواهد ماند و هنوز در تاریخ ما خواهد منقوش است.
به خواست خدا.. پس به شما، ما بر این بحران غلبه خواهیم کرد.
و ما این اپیدمی را پیروز خواهیم کرد تا قوی تر، مصمم تر برگردیم.

متشکرم..
برادرتان.
حمدان بن محمد”

You might also like