سفیر جمهوری آذربایجان امارات را ستایش می کند

عالیجناب ماهر محمد علیيف، سفیر جمهوری آذربایجان در امارات متحده عربی، به خاطر پشتیبانی از امارات متحده عربی به کشور خود، و فرستادن هواپیمای کمکی شامل ۱۱ تن از تجهیزات و مواد بهداشتی و معاینه پزشکی، ستایش کرد.

سفیر جمهوری آذربایجان گفت که کمک های امارات از تلاش های به حدود ۱۱ هزار کارمند بهداشت در کشورش حمایت کرده و توانایی های آنها را در مقابله با ویروس کرونا “کووید-۱۹” تقویت کرده است.

سفیر ماهر علییف تأکید کرد که همکاری و همبستگی بین کشور های مختلف جهان در دوره فعلی تنها راهی برای کمک به در غلبه بر عواقب همه گیر جهانی ویروس کرونا است.

به نوبه خود، جنابعالی آقای دکتر دینا عساف، هماهنگ کننده مقیم و دائمی سازمان ملل متحد در امارات، نشان داد: “امارات متحده عربی نقش پیشگامانه بشردوستانه خود را در حمایت از کشور های جهان و حمایت و تقویت از آنها برای مقابله با عواقب منفی بحران ویروس کورنا ادامه خواهد داد”.

دکتر عساف همچنین تأیید کرد که امارات متحده عربی الگوی منحصر وبی نظیر به دادن بشردوستانه نشان داده است.

نیز هماهنگ کننده دائمی سازمان ملل متحد از کشور های جهان خواست که نمونه الگوی اماراتی بی نظیر را دنبال کنند.

امارات متحده عربی دیروز برای کمک در مقابله با ویروس کرونا، یک هواپیمای کمک پزشکی به آذربایجان فرستاده بود.

You might also like