امارات کمک های پزشکی را به جمهوری آذربایجان می فرستد

دیروز، یکشنبه ۲۱ ژوئن، امارات متحده عربی یک هواپیمای کمکی حاوی ۱۱ تن تجهیزات پزشکی و تجهیزات معاینه را به جمهوری آذربایجان ارسال کرده است.

کمک های فرستاده توسط امارات متحده عربی را به منظور حمایت از تلاش های ۱۱ هزار کارمند بهداشت در بخش بهداشت جمهوری آذربایجان و تقویت توانایی های آنها در مبارزه با گسترش ویروس کرونا “کووید-۱۹” کمک کنید.

جناب آقای دکتر محمد احمد هامل القبیسی، سفیر کشور امارات متحده عربی در آذربایجان، در بیانیه ای اظهار داشت: “روابط بین امارات و آذربایجان در بسیاری از زمینه ها شاهد پیشرفت است”.

سفیر امارات اطمینان داد که این کمک ها با نگاه مشترک رهبران دو کشور به منظور تقویت دوستی، تفاهم و پشتیبانی متقابل در بسیاری از مسائل منطقه ای و بین المللی حمایت می شود.

عاليجناب محمد القبیسی همچنین اظهار داشت که اعزام هواپیمای کمکهای پزشکی گواه این است كه رهبری امارات اتخاذ سیاست ایستادن در كنار كشورهای برادر و دوست در شرایط مختلف پذیرفته است،  به خصوص با توجه به چالش های جهانی که اکنون با همه گیر کرونا روبرو است.

شایان ذکر است که تاکنون امارات بیش از ۹۴۶ تن کمک به بیش از ۶۷ کشور جهان ارائه داده است و به حدود ۹۴۶ هزار کارمند پزشکی سود برد.

You might also like